ÖDEME HİZMETLERİ

27.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 27.06.2014 tarihinde yayınlanan ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİğin tanımlar başlıklı 3.maddesine göre Fatura ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar ile Bankacılık Düzenle ve Denetleme Kurulu uygun görülen diğer ödemeleri ifade eder.

FATURA ÖDEMESİ KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER
  • Elektrik hizmet faturası
  • Telefon hizmet faturası
  • Su hizmet faturası
  • Doğalgaz hizmet faturası
  • Vergi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar
  • Resim ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar
  • Harç ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar
  • Sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar
  • Bankacılık Düzenle ve Denetleme Kurulu'nca uygun görülen diğer ödemeleri